ПИТАННЯ СКЛАДУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Василь Коритний

Анотація


У статті проаналізовано складові основних засобів згідно діючого законодавства з бухгалтерського обліку. Подано пропозиції щодо вдосконалення якісного складу основних засобів та відображення їх окремих груп на рахунках обліку.

Ключові слова


основні засоби; активи; склад; група; рахунки; облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” : за станом на 1.04.2014 р. / Наказ Міністерства фінансів України „N 92 від 27.квітня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Семенов О.О. Довгострокові біологічні активи: особливості обліку та відновлення / О.О.Семенов // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 59-61.

Моссаковський, В. Шляхи вдосконалення обліку амортизації [Текст]/ В.Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 12-17.

Обуховский, В.М. Использование производственных фондов в колхозах и совхозах [Текст] / В.М.Обуховский. – М. : Колос, 1973. – 240 с.

Веренич, О. Нові напрямки обліку нерухомості [Текст] / О. Веренич, А.Шаповалова // Вісник КНТЕУ – 2009. – № 1. – С. 88-94.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" : за станом на 1.04.2014 р. / Наказ Міністерства фінансів України N 617 від 07 листопада 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Атамас, П. Аналіз і оцінка пропозицій з удосконалення Плану рахунків [Текст] / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 5. – С. 3-16

Хома, С. Особливості обліку необоротних активів, утримуваних для продажу [Текст] / С.Хома // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 4. – С. 20-24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет