СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Наталія Дуганець, Володимир Андрусик

Анотація


Розглянуто основні сучасні проблеми обліку оплати праці, запропоновано шляхи вирішення розглянутих проблем, а також визначено завдання для вдосконалення обліку оплати праці.

Ключові слова


заробітна плата; облік оплати праці; персонал; організація оплати праці

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гапоненко, Н.В. Оплата праці в сільському господарстві: аспекти удосконалення / Н.В. Гапоненко, Л.В. Мельянкова // Науковий вісник НУБіП України. – 2011. – № 163. Частина 1. – С. 208-213.

Кантаєва, О.В. Шляхи удосконалення обліку оплати праці / О.В. Кантаєва, Л.С. Герасимчук // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2012. – №2. – С. 186.

Кім, Г.С. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення [Текст] : навч. посіб. / Г.С. Кім, В.В. Сопко, Ю.Г. Кім; 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 480 с.

Потриваєва, Н.В. Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах гоподарювання [Текст] / Н.В. Потриваєва, М.Д. Бабенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2008. – № 3 . – С. 31.

Сирцева, С.В. Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам в сучасних умовах [Текст] / С.В. Сирцева // Вісник Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу — Миколаїв. – 2011. — 133с.

Сєкіріна, Н.В. Удосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах / Н.В.Сєкіріна, І.О. Лобанова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012 . – №2. – С. 34.

Терещенко, О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] / Терещенко О.О. – К. : КНЕУ, 2010. – 268 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет