ГЕНЕЗИС ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Тетяна Слєсар, Віталія Вознюк

Анотація


В статті розглянуті питання організації обліку адміністративних витрат і передумов його удосконалення та обґрунтовано необхідність їх розподілу на окремі види продукції.

Ключові слова


адміністративні витрати; розподіл на окремі види продукції; облік і контроль; повна собівартість; база розподілу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Добровський, В.М. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В.М.Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова ; за ред. В.М.Добровського. – К. : КНЕУ, 2005. – 278 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-е вид.., доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ, 2011. – 440с.

Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: Навчальний посібник/ П.В. Іванюта. - К.: Центр навчальної літератури, 2011.– 362с.

Бухгалтерський облік : Основи теорії та практики [Текст] : підручник / Загородній А.Г., Партин Г.О . – К., 2009 . – 422с.

Сук, П. Облік витрат, що підлягають розподілу [Текст] / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – №12. – С.8-14.

Сук, Л.К. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Л,К.Сук, П.Л, Сук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 647 с.

Сопко, В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

Соколовська, Н. Поштові витрати підприємства : бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] / Н.Соколовська // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №31. – С.33.

Ярмоленко, В.П. Про склад і класифікацію виробничих витрат [Текст] / В.П. Ярмоленко // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – №11. – С.20-24.

Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 : за станом на 1.04.2014 р. / Положення. Стандарт. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет