ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Тетяна Писаренко

Анотація


У статті розкрито економічний зміст браку, наведено класифікацію браку; висвітлено основні підходи до налагодження аналітичного обліку браку у виробничому процесі промислового підприємства.

Ключові слова


брак; витрати на брак; втрати від браку; класифікація браку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1999 № 318. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000 № 20. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 за №291 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України №1012 від 9.12.2002р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет