ВАРІАНТИ ВЗАЄМОДІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНИХ РІВНІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Руслан Бруханський

Анотація


Розглянуто можливі варіанти взаємодії облікового забезпечення різних рівнів управління підприємством в стратегічному контексті.

Ключові слова


облікове забезпечення системи стратегічного управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Богатая, И.Н. Стратегический учет как перспективное направление развития бухгалтерского учета [Текст] / И.Н. Богатая, Л.О. Ивашиненко // Учет и Статистика. – 2008. – № 2(12). – С. 13-19.

Валуєв, Б.И. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета [Текст]/ Б.И. Валуев // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 1(7). – С. 2-10.

Голов, С.Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку [Текст] / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 3-13.

Куцик, П.О. Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні [Текст] / П.О. Куцик // Облік і фінанси. – 2013. – № 4 (62). – С. 52-60.

Пушкар, М. Сутність інтелектуалізації облікової системи та структура інформаційних ресурсів підприємства / Михайло Пушкар // Вісник ТНЕУ. – 2008. – № 2. – С. 160-168.

Семанюк, В.З. Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації [Текст] / В.З. Семанюк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 722. – С. 236-241.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет