РИЗИКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Галина Забчук, Ольга Іващук

Анотація


Вступ. В статті розглянуто особливості проявів кредитних, ринкових та валютних ризиків, ризиків ліквідності та ризиків «провалів держави» для функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану. Запропоновано рекомендації щодо мінімізації існуючих ризиків та відновлення функціональності банківської системи в контексті виконання функцій фінансового посередництва.

Методи. В статті використано традиційні методи наукового пізнання. Зокрема для дослідження основних тенденцій ризиків банківської діяльності в умовах воєнного стану використано методи аналізу та синтезу, а також графічний метод для візуалізації і порівняння тенденцій тих чи інших показників. Для формування рекомендацій щодо мінімізації банківських ризиків під час воєнного стану використано методи узагальнення та абстрагування.

Результати. В ході дослідження доведено, що кредитний ризик в умовах воєнного стану є мінімальним для банківської системи України, оскільки внаслідок неефективної грошово-кредитної політики кредитне навантаження на національну економіку є мінімальним і недостатнім для її відновлення. Обґрунтовано негативний вплив валютних і ринкових ризиків на функціонування банківської системи України. Доведено, що внаслідок використання монетарного режиму інфляційного таргетування банківська система України втратила здатність до реалізації інвестиційної функції та функцій фінансового посередництва в цілому.

Перспективи. Внаслідок воєнного стану та негативних очікувань економічних агентів короткостроковість депозитної бази банків зростатиме, а обсяги депозитів зменшуватимуться, що може призвести до кризи ліквідності банківської системи, однак безперебійне функціонування банківської системи України в частині розрахунково-касового обслуговування буде збережено за рахунок високого рівня концентрації капіталу та банківських активів у власності держави. З метою мінімізації негативного впливу банківських ризиків НБУ варто вдатися до використання механізмів цільового дешевого довгострокового рефінансування банків під конкретні програми економічного розвитку, що дозволить відновити посередницькі функції банківської системи.


Ключові слова


кредитний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, ризик «провалів держави», рефінансування, кредитування, грошово-кредитна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Berger A.N. et al. The way forward for banks during the COVID-19 crisis and beyond: Government and central bank responses, threats to the global banking industry. Elsevier Public Health Emergency Collection. 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8418321/ (accessed: 03.06.2022).

Боднар О.А., Тішечкіна К.В., Іваненко Г.Ю. Управління та засоби мінімізації кредитного ризику банку. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Econ. 2019. Вип. 15. С. 21–26.

Волкова В.В., Власенко О.С. Підвищення якості кредитного портфеля як чинник мінімізації кредитного ризику банку. Економіка і організація управління. 2021. Вип. 2, № 42. С. 76–82.

Коваленко В.В. Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/17.

Корват О.В., Шаповалова А.Ю. Управління валютним ризиком банку: якісний аспект. Східна Європа економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 1, № 12. С. 335–338.

Косов А.С. Підходи до оцінки і прогнозування ризиків ліквідності банку та їх практичне застосування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія Економіка і управління. 2020. Вип. 4. С. 81–88.

Ларіонова К.Л., Донченко Т.В. Аналіз та проблеми оцінки кредитного ризику банків України. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. Вип. 1. С. 233–240.

Mihalache R.P., Bodislav D.A. Government failure vs. Market failure. The implications of incomplete information. Theor. Appl. Econ. Vol. XXVI. 2019. Vol 2, № 619. P 91–104.

Охрименко І.Б., Ярошенко С.С. Сучасні реалії прояву та управління процентним ризиком банку в Україні. Наукові інновації та передові технології. 2022. Вип. 8, № 10. С. 258–268.

Покатаєва О.В., Славкіна М.А. Оцінювання системного ризику як інструмент забезпечення економічної безпеки банківського сектору національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23, № 1. С. 157–161.

Прасолова С.П. Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. Вип. 1, № 92. С. 54–63.

Furton G., Martin A. Beyond market failure and government failure. Public Choice. Springer New York LLC, 2019. Vol 178, № 1–2. P. 197–216.

Haas J. Central bank responses to COVID-19. Econ. Synopses. 2020. Vol 23. P. 1–5.

Статистика фінансового сектору. Офіційний сайт Національного банку України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial.

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 2022. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.01-02.050

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет