БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В ПЕРІОД ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Галина Забчук, Ольга Іващук

Анотація


Вступ. В статті проаналізовано існуючі тенденції в сфері банківського кредитування в період кризи 2014-2017 років. Розглянуто причини зниження кредитної активності вітчизняних банків. Запропоновано механізми активізації банківського кредитування як необхідної умови забезпечення економічного зростання України. Методи. В статті використано загальнонаукові методи пізнання, індукції, дедукції та порівняння. Для аналізу причин і наслідків зниження кредитної активності банків використано статистичний і графічний методи та метод математичного моделювання. В ході розробки пропозицій та рекомендацій використано системний метод. Результати. Досліджено банківське кредитування в Україні в період економічної кризи 2014-2017 років та пандемічних шоків. Визначено негативні фактори впливу на кредитну активність банків. Обґрунтовано основні прорахунки Національного банку України, Уряду та законодавчої влади в сфері створення умов для стимулювання кредитної активності банківських установ. За допомогою кластерного аналізу вітчизняні банки згруповано в чотири кластери за рівнем їх участі в кредитуванні економіки України. Перспективи. Виокремлено особливості банківського кредитування вітчизняних підприємств на сучасному етапі. На основі проведеного аналізу розвитку банківського кредитування в Україні розроблено перспективні стратегії активізації банківської кредитної підтримки реального сектору національної економіки.


Ключові слова


Активізація банківського кредитування; процентна політика; рефінансування комерційних банків; кредитний ризик; кредитоспроможність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Версаль Н. І., Заваруєва О. С. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність

відповіді на виклики. Наукові праці НДФІ. 2015. Вип. 3. С. 68-80.

Гальків Л. І., Карий О. І., Демчишин М. Я. Банківське кредитування в структурі національної

економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування. Актуальні проблеми економіки. 2016.

№ 6. С. 314-320.

Дзюблюк О. В., Рудан В. Я. Проблеми банківського кредитування реального сектору в умовах

кризових явищ в економіці України. Банківська справа. 2018. № 3-4. С. 22-48.

Криховецька З. М. Шляхи підвищення впливу кредитування на інвестиційні процеси в Україні.

Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. 2015. Вип. 11. С. 270-280.

Олійник А. В., Атаманова Ю. І. Проблеми діяльності банків на ринку кредитування в умовах

фінансової нестабільності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 1.

С. 135-141.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Національного банку України URL: http://www.bank.gov.ua.

Пасінович І. І., Дмитрук В. О. Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми,

перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 3. С. 42-49.

Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими

операціями: положення Національного банку України від 30.06.2016 № 351. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text.

Стрільчук Ю. І. Факторний аналіз банківського кредитування населення. Формування ринкових

відносин в Україні. 2017. № 12. С. 226-231.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет