МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТНОГО БІЗНЕСУ

Ігор Гонак

Анотація


Вступ. Активний розвиток міжнародної економіки зумовлює появу нових фінансових інструментів, що розширює можливості суб’єктів економіки у здійсненні ефективної господарської діяльності. Порівняно новим, проте, широко вживаним фінансовим інструментом, який господарюючі субєкти використовують для збільшення ефективності платежів та здійснення інвестицій, стали криптовалютні монети. Криптовалютний ринок швидко зростає і його капіталізація оцінюється трильйонами доларів. Основною метою статті є вивчення впливу криптовалют на міжнародну та національну мікро- та макроекономіку у третій декаді ХХІ ст. Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків щодо впливу криптовалют на національну та міжнародну мікро- та макроекономіку). Результати. Встановлено, що майнінг та трейдинг криптомонет став об’єктивною реальністю у другій декаді ХХІ ст., а на початку третьої декади вже здійснює значний вплив на національну та міжнародну економіку, становлячи значну конкуренцію фіатним грошам та, в міру можливостей, заповнюючи ніші, які не заповнили фіатні гроші. Доведено, що майнінг та трейдинг криптовалют спричиняє як позитивні, так і негативні ефекти як на мікро-, так і на макрорівні, як на міжнародному, так і на національному ринках. Зазначено, що обіг криптомонет здійснюється, переважно, без законодавчого регулювання (окрім Сальвадору, США та кількох інших країн), проте, саморегулювання за допомогою «невидимої руки ринку» здійснюється досить ефективно. Допоки відсутнє значне регулювання крипторинку, на нашу думку, ринок криптовалют буде розвиватись надзвичайно активно, а його регулювання з боку державних органів може зашкодити його розвитку. Перспективи. Одержані результати можуть бути використані для розширення знань про окремі аспектами впливу «видобутку» та обігу криптовалют на діяльність економічних суб’єктів на мікро- і макрорівні.


Ключові слова


майнінг; криптовалюта; криптомонета Monero (XMR)

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Майнінг криптовалют можна використовувати навіть для обігріву будинку. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/05/23/65239574/

Пуцентейло О. П. Криптовалюта як тренд ХХІ століття. Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 20 трав. 2020 р.. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С. 200-201.

Галушка Є. О., Пакон О. Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку. Молодий вчений, 2017. № 4 (44). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/147.pdf

Ethereum (ETH) Price Chart. CoinGecko. URL: https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_SS6Nw6.ohsI3lPRphIYtkADmUEqzTo_ribMyyR_lru4-1630670048-0-gqNtZGzNAeWjcnBszQjR

Залишилось 2 спроби: програміст із США забув пароль від гаманця з біткоїнами на 220 млн доларів. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/13/669949/

Ціна Monero XMR. URL: https://www.kraken.com/uk-ua/prices/xmr-monero-price-chart/usd-us-dollar?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_KsWdaE4ACmfQqaB4_tHg1bwXvhJrg5zaD5_jiDxtXzQ-1630302187-0-gqNtZGzNAjujcnBszQg9&interval=All

Черкашин В. Україна 2020 року посіла десяте місце в списку країн, які отримали найбільший прибуток від продажу біткоїнів. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/lishe-za-rik-ukrajinski-majneri-prodali-bitkojiniv-na-400-mln-dol.html

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index// UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Judge Business School. URL: https://cbeci.org/cbeci/comparisons

Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей: Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 №3. Документ v0003500-19. Верховна Рада України: Законодавстко України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003500-19#Text

Капіталізація криптовалют перевищила $2 трлн. Financial Club. URL: https://finclub.net/ua/news/kapitalizatsiia-kryptovaliut-perevyshchyla-usd2-trln-202108161822.html

Номінальний ВВП України з 2002 по 2021 рр. (розмір ВВП в доларах — за даними Світового банку та МВФ). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/

Куницький О. Хакери викрали криптовалюту на понад $600 млн у Poly Network. Це найбільша крадіжка у децентралізованому фінансовому просторі. Forbes. URL: https://forbes.ua/news/khakeri-vikrali-kriptovalyutu-na-ponad-600-mln-u-poly-network-tse-naybilsha-kradizhka-u-detsentralizovanomu-finansovomu-prostori-11082021-2245

Ребрик М. А. Криптоактиви: міфи vs факти та потенційний вплив на монетарну сферу. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4

The 2020 Global Crypto Adoption Index: Cryptocurrency is a Global Phenomenon URL: https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Index%20list%20of%20countries.pdf

Чекис О. Перша країна світу визнала Bitcoin платіжним засобом. ZN.UA. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/persha-krajina-svitu-viznala-bitcoin-platizhnim-zasobom.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет