ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Віталій Карпенко

Анотація


Вступ. Вирішення продовольчої проблеми в Україні залежить від ефективності функціонування молокопродуктового підкомплексу, який є важливою частиною національногї економіки і певною мірою визначає рівень забезпечення населення молоком і молочною продукцією. Його сутність полягає у взаємопов’язаному та збалансованому функціонуванні сукупності різних галузей складної інтеграційної системи «переробка молочної сировини ‒ реалізація молочної продукції» і забезпечує потреби населення в молоці та продуктах його переробки. Методи. У процесі дослідження використано наступні методи: порівняльного аналізу ‒ при оцінці загальних тенденцій динаміки показників рівня заготівлі молока, його перероблення, оцінювання виробничої діяльності молокопереробних підприємств; графічний – при відображенні виробництва основних молочних продуктів, тренду виробничо-господарської діяльності молокопереробних підприємств; абстрактно-логічний ‒ при підготовці висновків. Результати. Проаналізовано динаміку виробництва молока – основної сировини для молокопереробних підприємств України у розрізі років. Визначено основні тенденції та здійснено аналіз впливу окремих чинників на сучасний стан функціонування молокопереробних підприємств. Оцінено показники виробничо-господарської діяльності окремих підприємств молочної промисловості України. Обґрунтовано причини скорочення споживання молочних продуктів в Україні. Встановлено частку ринку провідних виробників молочної продукції в Україні. Перспективи. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегії розвитку молокопереробних підприємств України. Пріоритет конкурентоспроможного розвитку молокопереробної промисловості зумовлений метою переробки молочної сировини – виготовлення високоякісної продукції широкого асортименту з максимально можливим продовженням терміну зберігання і цінними властивостями для споживачів. Реалізація цієї мети дає змогу вирішувати важливі соціально-економічні питання на регіональному та державному рівнях.

Ключові слова


ринок молока і молочних продуктів; молокозавод; молокопереробне підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гурська І. С., Лук’янова М. М. Функціонування вітчизняного ринку молока та молочних продуктів. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4 [79]. С. 30-39.

Мамчур В. А. Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 41-49.

Свідерська І. М., Варченко О. О. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами вітчизняних молокопереробних підприємств. Інноваційна економіка. 2017. № 9-10 [71]. С. 118-124. 4. Ткачук С. П. Розвиток ринку молока та молокопродуктів України в умовах його адаптації до вимог Європейського Союзу. Біоресурси і природокористування. 2015. № 1/2. Т. 7. С. 145-151.

Ціханoвськa В. М. Стaн тa пеpспективи poзвитку pинку мoлoкa тa мoлoчниx пpoдуктiв Укpaїни. Екoнoмiкa. Упpaвлiння. Iннoвaцiї. 2016. № 1(16). С. 61-64.

Споживання основних продуктів харчування в Україні залишається нижчим раціональних норм. URL: https://infoindustria.com.ua/spozhivannya-osnovnih-produktiv-harchuvannya-v-ukrayini-zalishayetsya-nizhchim-ratsionalnih-norm/

Музиченко Я. Хто і скільки споживає молочних продуктів? URL: http://avm-ua.org/uk/post/hto-i-skilki-spozivae-molocnih-produktiv

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

ТОП-10 українських виробників продукції з незбираного молока. URL: https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/-top-10-ukrayinskyh-virobnikiv-produkciyi-z-nezbiranogo-moloka/

Putsenteilo P., Nyanko V., Karpenko V. Trajectory of marketing function ‒ from traditions to innovations. European Journal of Management Issues. 2018. № 26 (3-4). P. 103-113.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.062

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет