ПІДПРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В НІДЕРЛАНДАХ

Галина Забчук, Романа Завадська

Анотація


Вступ. Нідерланди є провідною економічною державою світу. Цей факт має своє вираження у внутрішньому валовому продукті, показниках «Doing business», рейтингах конкурентоспроможності. При високих показниках ринкової економіки, левову частку якої посідають малі та середні підприємства, одну із найважливіших ролей відіграють інститути, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Беручи це до уваги, наголосимо, що служба кредитних рейтингів Standard & Poor's наділила Нідерланди найвищим рівнем за своєю шкалою - "ААА". Все це є причиною вивчення системи підтримки малого та середнього бізнесу цієї країни, включно із фінансуванням та рефінансуванням. Методи. Для досягнення поставленої мети використано наступні загальнонаукові та спеціальні методи: індукцію і дедукцію для формування висновків про стан розвитку малого і середнього бізнесу в Нідерландах; логічний для послідовного узагальнення теоретичних та практичних положень; методи статистичного аналізу для аналізу базових показників малого і середнього бізнесу у Нідерландах; методи синтезу та систематизації при формуванні пропозицій щодо підвищення активізації розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Результати. У статті досліджено роль малого і середнього бізнесу в економічному розвитку, підтримку малого і середнього бізнесу в Нідерландах. Розкрито основні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу в Нідерландах, основні принципи, якими керуються уповноважені структури уряду у питаннях політики підтримки малого та середнього бізнесу. Проаналізовано умови банківських установ у рамках фінансування реального сектору та підтримку Центрального банку. Перспективи. Обґрунтовано розробку комплексного підходу до підтримки реального сектору за європейськими зразками. Запропоновано стимулюючі заходи для розвитку реального сектору в Україні.

Ключові слова


політика розвитку малих і середніх підприємств кредитування економіка регулювання види кредиту реальний сектор

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Виконання у 2020 році Плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”). URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f-73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019.

World Bank Group. «Doing Business. Ukraine». 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf

EaP, «Investing in SMEs in the Eastern Partnership, Country report,» 2018. URL:https://eu4business.eu/files/community/pdf/country_report_2018_ua_def_lr_0_0.pdf.

Ремінський М. М., Глущенко Я. І. Тенденції і проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні . Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2019. - № 16. - С. 224-233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_26.

Кизим М. О., Чечетова Т. М., Хаустова В. Є. Мале та середнє підприємництво в Україні: особливості та проблеми розвитку. Бізнесінформ. 2019. № 10. С.301-317. URL:https://www.researchgate.net/publication/338060007_Male_ta_seredne_pidpriemnictvo_v_Ukraini_osoblivosti_ta_problemi_rozvitku_Small_and_Medium-Sized_Entrepreneurship_in_Ukraine_Features_and_Problems_of_Development

European Commission. «Netherlands - SBA Fact Sheet 2019» Brussels. 2019. URL: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en

Eurostat. Annual detailed enterprise statistic for trade. European Commission. 23 April 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database.

ING. Zakelijk. 28 April 2020. URL: https://www.ing.nl/zakelijk/index.html.

LoanStreet. "Get a business loan, the easy way". 29 May 2020. URL: https://loanstreet.nl/en_nl/.

Netherlands Enterprise Agency. RVO. «Government information for entrepreneurs». 28 May 2020. URL: https://business.gov.nl/subsidy/bmkb/.

Nicole van Buren, Marjolein Demmers, Rob van der Heijden, Frank Witlox Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments. Sustainability. 2016. 8 т. 8 (7), p. 647. URL: https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v8y2016i7p647-d73533.html

Сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Програми підтримки підприємництва. Січень 2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv&pageNumber=1.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.054

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет