СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Альона Голобородько, Світлана Легомінова

Анотація


Вступ. Еволюція інформаційних технологій і подальше формування цифрової економіки сприяють росту глобального ринку логістичних потоків. У 1990 р. ніхто не замислювався над тим, як поява Інтернету відіб'ється на економіці в цілому і на кожній окремій сфері зокрема. І якщо у той час багато хто навіть не мав уявлення, що таке Всесвітня павутина, то сьогодні питання хмарних технологій, електронного бізнесу і електронної комерції — тема номер один для усього ділового середовища. Знання особливостей розвитку, в залежності від їх сфер діяльності, проникнення технологій ефективного управляння розвитком забезпечують підприємствам досягнення комерційних цілей. Питаннями розвитку логістичних потоків в умовах цифровізації займались багато вчених. Однак вимагає особливої уваги та уточнення поняття основних складових логістичних потоків, їх сутності та виявлення нових сфер або їх трансформації існуючих в умовах цифрової економіки. Методи. Методологічним підґрунтям статті слугували бібліографічний метод для вивчення наукових робіт вітчизняних та закордонних вчених, матеріали періодичних видань, Internet ресурси з питань економічного розвитку цифрової економіки, особливостей формування та тенденцій розвитку логістичних потоків,); метод аналізу та синтезу - для вивчення об'єкту та предмету дослідження та комплексного дослідження розвитку логістичних потоків; методи спостереження, критичного аналізу, системного підходу та маркетинговий метод - для дослідження особливостей діяльності підприємств сфери доставки, виявлення закономірностей їх розвитку під час кризових явищ; абстрактно-логічний метод - для теоретичного узагальнення та формування відповідних висновків; графічний метод - для візуалізації місця служб доставки при он-лайн замовленні товару чи послуги. Результати. Обґрунтовано, що стрімкий розвиток цифрової економіки впливає на тенденції розвитку і трансформацію всіх сфер економічної діяльності. Проаналізовано та виявлено активізацію багатьох агентів ринку логістичних потоків. Підкреслено гнучкість управління сучасними підприємствами та їх швидке пристосування до обставин, зазначено, що переформатування їх спрямування с однієї сфери до другої можливо, якщо мотивовано. Підтверджено необхідність впровадження нових методів ведення бізнесу, розвиток он-лайн технологій для задоволення потреб споживачів. Перспективи подальших досліджень будуть зосереджені на прогнозуванні та моделюванні перспектив розвитку логістичних потоків в умовах цифровізації на засадах якості та ефективності.

Ключові слова


цифрова економіка; розвиток; логістичні потоки; транспорт; доставка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. Вип. 4. 2015. С. 9-18.

Веретюк C.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51-58.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106-107.

Лапидус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2020. 479 С.

Малик І.П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Вип. 1 (14). 2013. С. 25-34.

Машкаров Ю.Г. Тенденції розвитку інформаційної інфраструктури в Україні. Новітні інформаційно- комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матеріали ІІ наук. практ. сем. (м. Дніпропетровськ, 25 квіт 2014 р.). Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2014. С. 69-72.

Потапова Н. А. Цифровізація логістичних ланцюгів. Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Луцьк, 27 квіт. 2019 р.). Вип. 12. Ч. 1. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 275-276.

Служби доставки України: можливості та актуальні тарифи 2020 року. URL://www//https://maanimo.com/ua/helpful/142803-sluzhbi-dostavki-ukrayini

Не только лишь все: как карантин изменил рынок онлайн-доставки продуктов питания. URL: //www//https://retailers.ua/news/menedjment/10273-kak-karantin-izmenil-ryinok-onlayn-dostavki-produktov-pitaniya


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет