ОЦІНЮВАННЯ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вікторія Тищенко, Денис Островський, Марина Гомон

Анотація


Вступ. Непрямі методи регулювання інноваційної діяльності все частіше використовуються країнами світу. До таких методів відноситься і пільгове оподаткування. Однак, необґрунтоване та безсистемне застосування податкових пільг може призвести і до негативних наслідків, таких як втрати державного бюджету чи ухилення від сплати податків. Оцінювання регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності є актуальним питанням, так як відображає необхідність питання щодо умов надання податкових пільг та їх ефективності. Методи. Оцінка проводилася на основі методологічного підходу щодо оцінювання рівня регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства, який передбачає формування комплексної системи показників за компонентами, які об’єднані в інтегральні показники та якісно інтерпретовані на основі граничних інтервалів шкал і критеріїв. Були використані такі методи економіко-математичного аналізу як апріорне ранжування, кореляційний аналіз, лінгвістичний аналіз. Такі методи були використані у відборі показників для оцінки регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства. Результати. В ході оцінювання було отримано інтегральні значення регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства за компонентами «Інноваційна діяльність», «Ефективність діяльності підприємств», «Пільгове оподаткування», що були розподілені відповідно до отриманих лінгвістичних критеріїв. На основі аналізу виявлено, що головними проблемами регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства залишаються: недосконалість нормативно-правового забезпечення стимулювання інноваційної діяльності підприємства та нераціональна система податкових пільг, що залишає можливості для ухиляння від сплати податків і не забезпечує стимулювання інноваційної діяльності. Перспективи. Тенденція до зниження значень компонентів регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності доводить необхідність розробки заходів та практичних рекомендацій щодо підтримки ефективності діяльності підприємства та стимулювання його інноваційного розвитку методами податкової оптимізації.

Ключові слова


Регулятивний потенціал; пільгове оподаткування; інноваційна діяльність; підприємство; інтегральні показники; оцінка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гомон М. В. Оцінка рівня регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства. Науковий вісник УжНу. 2020. Вип. 29. С. 23 – 27.

Алєксєєв І. В. Оцінка податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України. Формування ринкової економіки в Україні. 2011. Вип. 23, ч. 1. С. 3 – 9.

Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні / за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ТНЕУ, 2012. 402 с.

Жилінська О. І., Чеберкус Д. В. Пільгове оподаткування витрат на дослідження і розробки: теоретичні та практичні аспекти. Фінанси України. 2007. № 12. С. 60 – 78.

Экономика налоговых реформ / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Тарангул. Киев. : Алерта, 2013. 250 с.

Кизим М. О., Касьянова Л. В. Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій. Проблеми економіки. 2012. № 4. С. 23 – 29.

Соколовська А. М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в Україні. Фінанси України. 2011. № 3. С. 42 – 53.

Наукова та інноваційна діяльність України. Сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення : 04.02.2020).

The Global Competitiveness Report. Сайт Всесвітнього економічного форуму. Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/ globalcompetitiveness. (дата звернення : 04.02.2020).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет