СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ

Інна Самойленко

Анотація


Вступ. Під час реформування електроенергетичного ринку питання щодо захищеності споживачів набуває особливої актуальності та потребує відповідного інструментарію, який би відповідав критеріям aquis communautaire щодо надання інформації, контрактних зобов’язань та якості послуг на електроенергетичному ринку України. Мета статті розвинути підходи щодо визначення категорії вразливий споживач як чинника ефективного реформування енергетичної сфери країни за стандартами та нормами європейського законодавства. Методи. Під час реалізації завдань дослідження використовувались такі методи: економіко-статистичний (для аналізу сучасного стану доходів та витрат домогосподарств України); порівняння, порівняльного аналізу, статистичний (для проведення комплексної діагностики сучасного стану добробуту населення України та добробуту європейських країн; вартості та обсягу електроенергії, що впливає на соціально-економічний розвиток країни). Результати. В роботі проведено аналіз показників домогосподарств за рівнем матеріального добробуту, як фактору, що відображає стан соціально-економічного розвитку країни та забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними та нематеріальними благами. Здійснено аналіз світового досвіду щодо існуючих механізмів захисту прав споживачів на ліберелізованому ринку електроенергії. Перспективи. Обґрунтовано, що тарифи мінімального споживання роблять структуру цін непрозорою і перебувають у безпосередньому взаємозв’язку із ефектом перехресного субсидування, що може призвести до неправильних цінових сигналів для споживачів та інвесторів від енергопостачальників. Із огляду на це важливим моментом у правилах соціального захисту є відсутність адміністративного втручання в природні механізми роботи енергетичного ринку. Наголошено, саме обізнаність споживача зі своїми правами, обов’язками та даними ринку закладає підґрунтя для успішного реформування та функціонування електроенергетичного ринку та є основою забезпечення енергоефективності та ощадливого використання енергетичних ресурсів.


Ключові слова


добробут населення; тарифи; вразливий споживач; ринок електроенергії; соціальний захист споживача

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Як Україні перестати бути «банановою» республікою. URL: http://vgolos.com.ua/articles/yak_ukraini_perestaty_buty_bananovoyu_respublikoyu_246419.html (дата звернення : 04.03.2018)

Огляд діяльності та економічної ефективності лібералізованих (конкурентних) ринків зарубіжних країн (ОЕСР, ЄС, США, Росії) та динаміка ціноутворення на електроенергію. URL: https://ua.energy/wpcontent/uploads/2018/01/3.-Rynky-elektroenergiyi-ta-tsinoutvorennya.pdf (дата звернення: 05.03.2018)

Підсумки-2017: електроенергія перетворюється на дороге задоволення. URL : https://mind.ua/publications/20180112-pidsumki-2017-elektroenergiya-peretvoryuetsya-na-doroge-zadovolennya (дата звернення: 05.03.2018)

Тарифи на електроенергію для домогосподарств України. URL : https://Prezentatsia_optymizatsia_taryfiv_na_electro.pdf (дата звернення : 06.03.2018)

Исследование функционирования розничных рынков электроэнергии для потребителей в ЕС, проведенное Европейским консорциумом оценки потребительских рынков 2010. URL: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/ facts_en.htm (дата звернення: 06.03.2018)

Baron, S; Field, J. and Schuller, T. Social capital: Critical perspective. − Oxford University Press, 2000.

Delorme P., Dixon G., Huff C. A., Schierenbeck A. Investing in cities of the 21st Century: urbanization, infrastructure, and resources. – Harvard Business School research, 2011.

Витрати і ресурси домогосподарств України у I півріччі 2017 року Статистична доповідь / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm (дата звернення: 10.03.2018)

Держстат: економіка України минулого року зросла вперше з 2012 року.URL: https://economics.unian.ua/finance/1834754-derjstat-ekonomika-ukrajini-minulogo-roku-zrosla-vpershe-z-2012-roku.html (дата звернення: 11.03.2018)

Глобальний аналіз базових макроекономічних показників України (2013–2016 рр.). URL : http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/analiz-bazovykh-makroekonomichnykh-pokaznykiv-ukrayiny-2013-2016-rr/(дата звернення: 11.03.2018)

Energy Efficiency Saving energy, saving money. URL : http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm. (дата звернення: 09.03.2018)

Європейський Союз: інституційно-правові основи та функціонування : навч.-метод. посіб. / І. А. Грицяк, О. Ю. Оржель, М. Є. Чулаєвська та ін. ; за заг. ред. І. А. Грицяка. Київ, 2009. 188 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.070

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет