СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Інна Самойленко

Анотація


Вступ. Через низку об’єктивних чинників актуальним постає питання щодо соціальної реструктуризації та модернізації менеджменту енергетичної інфраструктури (далі ЕІ) шляхом інтеграції у корпоративну політику підприємств ЕІ соціальних стандартів які б відповідали вимогам сучасного цивілізаційного світу, високим соціальним стандартам життя, сприяли б розвитку діяльності компаній ЕІ та мали б позитивний суспільний вплив. Методи. Під час реалізації завдань дослідження використовувались такі методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція (під час проведення теоретичних узагальнень та формулювання висновків); метод мікромоделювання (для логіко-економічного обґрунтування розрахункових формул оцінювання узагальненого показника якості послуг енергопостачальної компанії); системний підхід (при розкритті принципів та інструментарію відповідального маркетингу). Результати. В роботі досліджено чинники що впливатимуть на процес захисту інтересів  прав споживачів в контексті соціально-відповідального маркетингу. Розглянуто напрями щодо законодавчого закріплення стандартів якості обслуговування споживачів послуг і заходів відповідальності за їхнє недотримання. Запропоновано індикатори оцінювання узагальненого показника якості послуг енергопостачальної компанії та схему формування відповідної системи відповідальності енергопостачальної компанії за дотримання показників надійності та якості послуг як складових успіху у сфері застосування соціально-відповідального маркетингу. Окреслено основні положення щодо розробки відповідної методологічної бази й нормативних документів. Перспективи. Визначено, що лише системна організація діяльності підприємств ЕІ з урахуванням потреб суспільства, з визначенням регуляторних функцій держави та за активної участі споживача може забезпечити певні результати. У зв’язку з цим перспективним є розгляд питання щодо встановлення мінімальних стандартів обслуговування споживачів енергопостачальними компаніями та упровадження сучасних технологій що впливають на організацію роботи зі споживачами у контексті соціально-відповідального маркетингу.


Ключові слова


соціально-відповідальний маркетинг; соціальна відповідальність; енергопостачальна компанія; споживач; система відносин; оцінка якості послуг постачальника.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


ISO 26 000: 2010. URL : http://znaimo.com.ua/ ISO_26000 (дата звернення 28.01.2017).

Глобальний договір ООН. URL: http://www.globalcompact.org.ua/ua/about/inukraine (дата звернення 22.01.2017).

Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку. Київ: Вид-во «Фарбований лист», 2010. 56 с.

Про спільноту СВБ. URL: http://svb.ua/about (дата звернення 18.02.2017).

Всесвітня бізнесова рада із сталого розвитку (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development) / URL: http://www.wbcsd.org. (дата звернення 12.01.2017).

Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. URL: http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf. (дата звернення 28.01.2017).

Chatterji, A., Levine, D. How Well Do Social Ratings Actually Measure Corporate Social Responsibility? URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/07-051.pdf (дата звернення 28.02.2017).

CSR indices worldwide. URL: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/csr_indices_worldwide (дата звернення 02.03.2017).

Socially-Responsible Investing. URL: http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/socially_responsible_investing (дата звернення 08.03.2017).

Відповідальний маркетинг. Гайд для компаній. Київ: Видавничий дім «АДЕ Ф-Україна», 2012 40 с.

Лазоренко О., Колишко Р. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності. Надра Банк: брошура. Київ: Енергія, 2008. 96 с.

Крикавський Є., Косар Н., Мороз Л. Маркетинг енергозабезпечення: Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. 196 с.

Patrick Byers – The Responsible Marketing Blog. URL: http://responsiblemarketing.com/blog/about-patrick-byers (дата звернення 28.03.2017).

GRI Implementation manual, 2015. URL: https://www.globalreporting.org (дата звернення 22.03.2017).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.01.058

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет