ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ БУХГАЛТЕРА З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Наталія Кравчук, Сергій Співак

Анотація


Вступ. Процес глобалізації має значний вплив не лише на розвиток світової економіки, а й на побудову міжнародної системи бухгалтерського обліку, що сприяє зростанню ролі бухгалтера в системі управління підприємством, на національному і міжнародному рівнях. Методи. У ході дослідження використано загальнонаукові методи пізнання, конкретно-наукові, методологічні принципи та підходи. Результати. Епоху глобалізації характеризують інтернаціоналізація ринків, досягнення в області інформаційних і виробничих технологій, посилення конкуренції, скорочення персоналу, аутсорсинг, гнучкість організаційних структур і командна робота. Це зумовлює трансформацію системи управлінського обліку та професії бухгалтера з управлінського обліку. Управлінський облік стає невід'ємною частиною процесу управління, бухгалтери з управлінського обліку - важливими стратегічними партнерами з відповідними навиками, що тісно співпрацюють з менеджерами та зосереджені на підготовці інформації для допомоги їм у прийнятті рішень. Перспективи. У результаті децентралізації та делегування повноважень бухгалтер з управлінського обліку допомагає керівництву зарубіжних компаній здійснювати ефективне управління ними. Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняним суб’єктам господарювання слід звернути увагу на необхідність впровадження системи управлінського обліку відповідно до вимог сучасності.

Ключові слова


глобалізація; система управління; управлінський облік; бухгалтер з управлінського обліку; процес прийняття рішень

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ahid M. The Roles and Responsibilities of Management Accountants in the Era of Globalization [Текст] / Ahid M. & Augustine A. // Global Journal of Management and Business Research. – 2012. – № 15 – Р. 43-53.

Bamber L. Managerial accounting [Текст] / Bamber L., Broun K. & Harrison T. W. – [First edition]. – Prentice Hall: 2007. – 832 p.

Burns J. Management accounting change in the UK [Текст] / Burns J., Ezzamel M., Scapens R. // Journal of Management Accounting. – 1999. – № 77 – Р. 28-30.

Colton S.D. The Changing Role of the Controller [Текст] / Colton S.D. // Journal of Cost Management. – 2001. – № 6. – Р. 5-10.

Cooper Ph. Change in the management accountant’s role: Drivers and diversity. Working paper [Електронний ресурс] / Cooper Ph., Dart E. – Режим доступу: http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2009-06.pdf. – Назва з екрана.

Emsley D. Restructuring the management accounting function: A note on the effect of role involvement on innovativeness [Текст] / Emsley D. // Management Accounting Research. – 2005 – № 16. – Р. 157-177.

Fleischman R.K. What is Past is Prologue: Cost Accounting in the British Industrial Revolution 1760-1850 [Текст] / Fleischman R.K. & Parker, L.D. – New York: Garland Publishing Inc., 1997. – 344p.

Friedman A.L. The bean-counter stereotype: Towards a general model of stereotype generation [Текст] / Friedman A.L. and Lyne S.R. // Critical Perspectives on Accounting. – 2001. – № 12. – Р. 423-451.

Garrison R. Managerial Accounting [Текст] / Garrison R, Noreen E & Brewer P. – [Fourteenth edition]. – McGraw-Hill/Irwin: 2011. – 832p.

Granlund M. It's a small world of management accounting practices [Текст] / Granlund M. and Lukka K. // Journal of Management Accounting Research. – 1998. – № 10. – Р. 153-179.

Granlund M. Moderate impact of ERPS on management accounting: a lag or permanent outcome? [Текст] / Granlund M. and Malmi T. // Management Accounting Research. – 2002. – 13(3). – Р. 299-321.

Granlund M. Towards increasing business orientation: Finnish management accountants in a changing cultural context [Текст] / Granlund M. and Lukka K. // Management Accounting Research. – 1998. – № 9. – Р. 185-211.

Hilton R. W. Managerial accounting [Текст] / R. W. Hilton. – [Sixth Edition]. – Open university pres.: 2004.

Hopper T. Role conflicts of management accountants and their position within organization structures [Текст] / Hopper T. // Accounting, Organizations and Society. – 1980. – №5(4). – Р. 401-411.

Indjejikian R.J. Business unit controllers and organizational slack / Indjejikian R.J. and Matejka M. [Текст] // The Accounting Review. -2006. – № 81(4). – Р. 849-872.

Jablonsky S.F. Financial Managers: Business Advocates or Corporate Cops [Текст] / Jablonsky S.F. and Keating P.J. // Management Accounting. – 1995. – № 8. – Р. 21-25.

Lambert C. Roles, authority and involvement of the management accounting function: a multiple casestudy perspective [Текст] / Lambert C., Sponem S. // European accounting review. – 2012. – №3. – Р.565-590.

O' Mahon, A. The changing role of management accountants; evidence from the implementation of ERP systems in large organizations [Текст] / O' Mahon A. & Doran J. // International Journal of Business and Management. – 2008. – № 3(8). – Р. 109-115.

Siegel, G. Counting More, Counting Less - Transformations in the Management Accounting Profession [Текст] / Siegel G. and Sorensen J.E. – Institute of Management Accountants: 1999. – 101p.

Siegel, G. Becoming A Business Partner [Текст] / Siegel G., Sorensen J.E., and Richtermeyer S.B. // Strategic Finance. – 2003. – № 85(4) – Р. 1-5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет