ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Інна Рудь

Анотація


В даній роботі висвітлено проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України, визначено основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну та вказано основні шляхи вирішення даної проблеми.

Ключові слова


іноземні інвестиції; проблеми залучення; інвестиційний клімат; інвестиційне законодавство; Україна

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про режим іноземного інвестування [Текст] : [закон України : офіц.текст : за станом на 11.08.2013 / Верховна Рада України; Закон від 19.03.1996 № 93/96- ВР. — Доступно з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Концепція Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

Захарін, С.В. Механізм державного регулювання іноземного інвестування [Текст] : монографія / С.В.Захарін. – К., 2003. – 161 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет