ДОСВІД АГРАРНОГО БЮДЖЕТУ ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ

Оксана Радченко

Анотація


У статті розглянуто питання формування аграрного бюджету ЄС та деякі позиції і особливості спільної аграрної політики (САП). Проаналізовано асигнування та виконання бюджету ЄС за 2010-2013 рр., розглянуто нормативні акти щодо нового планового бюджетного періоду. Визначено можливості та необхідність використання досвіду бюджетного планування країн ЄС для України.

Ключові слова


аграрний бюджет ЄС; сільське господарство; Спільна аграрна політика; заходи підтримки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Жиденко, Н.А. Політика фінансування аграрного сектору Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=460 (дата звернення: 14.12.2014). — Назва з екрана.

Кваша, К.С. Заходи підтримки розвитку сільського господарства в країнах-членах ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/.../2032 (дата звернення : 14.12.2014). — Назва з екрана.

Радченко, О. Новації підтримки фермерів ЄС у бюджетних програмах до 2020 року [Текст] / О.Н.Радеченко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (6 грудня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – 200 с.

Alan Matthews The CAP budget in the MFF Part 2 – direct payment envelopes in Pillar 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://capreform.eu/the-cap-budget-in-the-mff-part-2-direct-payment-envelopes-in-pillar-1/ (дата звернення : 14.12.2014). — Назва з екрана.

Emil Erjavec Alan The Reform of the CAP: One Year After [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://capreform.eu/the-reform-of-the-cap-on-year-after/Дата звернення: 10.12.2014). — Назва з екрана.

Official Journal of the European Union http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html (дата звернення: 14.12.2014). — Назва з екрана.

CAP Reform in England Status report on Direct Payments August 2013 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.gov.uk/defra (дата звернення :14.09.2014). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет