МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олексій Муравський

Анотація


Обґрунтовано механізм відтворення оборотних коштів для оптимізації джерел формування оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах.

Ключові слова


механізм відтворення; оборотні кошти; фінансування; ефективність; сільськогосподарське підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Єфімова, Л.М. Формування механізму забезпечення оборотними коштами підприємств аграрного сектору в період економічної нестабільності [Текст] / Л.М. Єфімова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. – 2011. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 344-347.

Олійник, О. В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.07.02 “Економіка сільського господарства і АПК” / О.В. Олійник. – Суми, 2005. – 37 с.

Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери [Текст] наук. доп. / ННЦ "Ін-т аграр. економіки" ; за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К. : [ННЦ ІАЕ], 2011. – 342 с.

Финансы [Текст] / Под ред.Ковалевой Л.М. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 336 с.

Давыдова, Л.В. Политика управления оборотным капиталом как часть общей финансовой стратегии предприятия [Текст] / Л.В. Давыдова, С.А. Ильминская // Финансы и кредит. – 2006. – №15. – С. 5-11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет