ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ 0ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Світлана Мендюх

Анотація


У статті проаналізовано літературні джерела стосовно визначення поняття «кредитні операції», розкрито основні ознаки кредитних відносин, досліджено проблеми та шляхи удосконалення обліку кредитних операцій банку.

Ключові слова


облік; кредит; кредитні операції; заборгованість; комерційний банк

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Волохов, В.І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності [Електронний ресурс] / В.І. Волохов, М.В..Нестеренко. — 2009. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua .

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 12.12.2008 р. із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Микова, М.C. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України [Текст] / М.С. Микова // Банківська справа. — 2011. — №3. — С. 80 — 86.

Савлук, М.I. Гроші та кредит [Текст] : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф..Пуховкіна та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 439 c.

Положення НБУ "Про кредитування". - 28.09.95. - № 246 [Ел. ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет