ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ „БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ”, „БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД” ТА „БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ”

Світлана Дерев’янко, Тамара Гуренко

Анотація


У статті систематизовано підходи до розуміння сутності понять контролю, нагляду та регулювання в банках України, що створює підґрунтя для їх подальшого розвитку.

Ключові слова


банк; контроль; нагляд; регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Горшенена, В.М. Теория юридического процесса [Електронний ресурс] / Горшенена В.М. – Режим доступу: http://www.pravo.vurlib.net/book_z775.html/ (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Гаращук, В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні [Текст] : автореферат дис.на здобуття наук.ступеня д-ра юрид.наук: спец.12.00.07 / В.М.Гаращук// Національна юридична академія України імені Я.Мудрого. – Х., 2003. 35с.

Лобозинська, С.М. Облік і аудит у банку [Текст] : навч.посіб. / Лобозинська С.М.; за ред.С.К.Реверчука. – К.:Знання, 2007. – 630с.

Пасічник, В.В. Банківський нагляд: правові засади та проблеми здійснення // Банківське право України [Текст] / Під заг.ред. А.О.Селіванова. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – с.238.

Гегенхаймер, Г. Закон про комерційні банки : основні розділи та положення [Текст] / Г.Гегенхаймер // Матеріали семінару „Закон про комерційні банки та його роль в забезпеченні умов ефективної банківської діяльності в Україні” (Україна, Пуща-Озерна, 4 – 5 червня 1999р.). – К., 1999. – с.4.

Фінансовий словник [Текст] / А.Г.Загородній та ін.; 4-е вид. випр. і доп. – К.: Знання, 2002. – 376 с.

Закон України „Про Національний банк України” від 20.05.1999р. №679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет