ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Тетяна Антонюк

Анотація


У статті досліджено стан валютного ринку України за останні роки під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів у контексті фінансової безпеки. Проаналізовано основні тенденції валютного ринку України, визначено основні проблеми і шляхи його розвитку.

Ключові слова


валютний ринок; фінансова безпека; антикризове валютне регулювання; валютний курс; золотовалютні резерви; валютні операції; валютна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арбузов, С. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України [Електронний ресурс] / С. Арбузов, О. Щербакова. – Режим доступу : http://arhive.nbuv.gov.ua// portal/soc_gum/vnbu/2012 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Бураковський І.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] : навч. посіб. / Бураковський І.В. – Харків : Фоліо, 2009.

Бодрова Н.Є. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи [Текст] / Н.Є. Бодрова // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2012. – № 1. – C. 103.

Макроекономічний огляд на грудень 2013 року [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Рибаченко, К.В. Моделювання стану валютного ринку України [Електронний ресурс] / К.В. Рибаченко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет