ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ

Вікторія Аксьоненко, Людмила Мельянкова

Анотація


В статті висвітлено основні теоретичні аспекти організації обліку депозитних операцій в банках.

Ключові слова


організація; облік; депозит; депозитні операції; банки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кириленко, В. Б. Організація обліку, контролю та аналізу депозитних операцій банку [Текст] : монографія / В. Б. Кириленко. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

Співак, С.І. Депозитна політика комерційних банків [Текст] / С.І. Співак // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Економічні науки. – 2009. – № 6.

Про банки і банківську діяльність [Текст] : [Закон України від

12.2000р. № 2121-ІІI]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2121-14 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс]: затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003р. № 516. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет