ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Олена Ільїна

Анотація


У статті розглянуто питання конкурентоспроможності підприємства, напрями щодо його підвищення в сучасних економічних умовах під впливом міжнародного поділу праці та науково-технічного прогресу.

Ключові слова


конкурентоспроможність; конкуренція; напрями підвищення; підприємства; економіка; ринок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика [Текст] : монография / Г.Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

Волынский, Г.О. конкурентных преимуществах в условиях глобализации [Текст] / Г.О.Волынский // Экономика Украины. – 2006. – №12. – С. 68–72.

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер ; пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – Петербург : СПб. Питер, 2002. – 752 с.

Портер, М. Международная конкуренция [Текст] / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

Фатхудинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление [Текст] / Р.А. Фатхудинов. – М. : ИНФРА-М. – 2000. – 312 с.

Юданов, А.Ю. Конкуренция : теория и практика [Текст] : учебное пособие / А.Ю. Юданов. – [2-е изд]. – М.: Гном-Пресс, 1998. – 245 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет