ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Сергій Болтач

Анотація


У статті розглянуто основні методи та принципи формування систему внутрішнього контролю, необхідність його впровадження. Детально висвітлено недоліки відсутності контрольної системи та ефективність її впровадження.

Ключові слова


внутрішньогосдарський контроль; організаційна структура; дебіторська заборгованіть; служба контролю; ревізія розрахунків

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бурова, Т.А. Теоретичні основи розвитку моніторингових і діагностичних систем в управлінні підприємством [Текст] / Т.А. Бурова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3007 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Гуцаленко, Л.B. Контроль дебіторської заборгованості: організація і методика здійснення [Текст] / Л. В. Гуцаленко, І. С. Слободянюк // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 8 (29). – Ч. 2. – 2011. – 547 c.

Добровольська, О.В. Сучасна система організації контролю за дебіторською заборгованістю підприємств [Текст] / О. В. Добровольська // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 5-11.

Єдинак, Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово - економічної кризи [Текст] / Т.С. Єдинак // Дисерт. на здоб. наук. ступ. к. екон . н. – Київ. – 2005. – 284 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет