ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Лідія Федоришина, Алла Нечепуренко

Анотація


У статті проаналізовано функціонування податку на прибуток, його вплив на діяльність підприємства та процедура відображення в обліку на підприємстві. Запропоновано механізми удосконалення справляння податку на прибуток та відображення його в обліку.

Ключові слова


податок на прибуток; зобов'язання; відсоткові ставки; податкові різниці

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України [Текст] : офіц.текст : за станом на 08.11.2014 р. / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. — Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/. — Заголовок з екрану (дата звернення 01.12.2014 р.).

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" [Текст] : офіц. текст : за станом на 19.08.2014 р. / Мінфін України; Наказ, Положення від 28.04.2006 № 415. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" [Текст] : офіц.текст : за станом на 09.08.2014 р. / Мінфін України; Наказ, Положення від 25.01.2011 № 27. — Відомості доступні з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 р. № 372 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Іголкін, І.В. Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету [Текст] / І.В. Іголкін // Фінанси України. – 2014. – №2. – С.22–24.

Шеремета, В.П. Податок на прибуток як елемент фінансової звітності [Текст] / В.П. Шеремета // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2013. – № 5. – С. 64–70.

Юшко, С.В. Бухгалтерський і податковий облік податку на прибуток та оцінка чинного порядку їх узгодження [Текст] / С.В. Юшко // Вісник ХНУ. – 2012. – № 4. – С. 51–64.

Якимова, А.М. Вітчизняний та зарубіжний досвід обліку податку на прибуток [Текст] / А.М. Якимова // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.– 2012. – № 3. – С. 211–216.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет