ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Дмитро Ніколаєнко

Анотація


У статті розглянуто сутність обліково-аналітичної складової інформаційного забезпечення підприємства. Наведено схематичне зображення підсистеми обліково- аналітичного забезпечення підприємства. Визначено завдання обліково-аналітичне забезпечення.

Ключові слова


інформаційна система; підприємство; система; управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загородній, А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 168 с.

Камінська, Т.Г. Обліково-аналітичний процес : його зміст стадії [Текст] / Т.Г. Камінська // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 50. – С. 313-318.

Пархоменко, О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації [Текст] : автореф. дис. канд. економічних наук: спец. 08.02.02 / О.В. Пархоменко. – Київ, 2006. – 24с.

Рунчева, Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення сільськогосподарської діяльності [Текст] / Н.В. Рунчева // Таврійський державний агротехнологічний університет – С. 186 – 192. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_2_6/18-6-24.pdf (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Галузина, С. М. Аспекты повышения роли учетно-аналитической информации в системе управлення организацией [Текст] : монографія / С.М. Галузина. – СПб. : Знание, 2006. – 392 с.

Кузьминский, А. Н. Учетная и аналитическая информация в обьединении [Текст] / А. Н. Кузьминский. – К. : Вища школа, 1979. – 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет