ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

Юрій Довгань

Анотація


У статті розглянуті питання формування експертно-моделюючої системи оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості підприємств аграрно-промислового комплексу.

Ключові слова


експертно-моделююча система; інвестиційна привабливість; нечітка логіка; нейро-нечіткі мережі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Состояние и перспективы нейросетевого моделирования СППР в сложных социотехнических системах [Текст] / А.А. Морозов, В.П. Клименко, А.Л. Ляхов, С.П. Алёшин // Математичні машини і системи. – 2010. – № 1. – С. 127-149.

Альошин, С.П. Нейромережева модель факторного аналізу інвестиційної привабливості територій України [Текст] / С.П. Альошин, О.А. Оніщенко. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». – 2010. – Т. 23 (62). – № 3. – С. 3-11.

Ротштейн, О.П. Soft Computing в моделюванні біотехнологій: багатофакторний аналіз і діагностика [Текст] : Монографія / О.П. Ротштейн, Є.П. Ларюшкін, Ю.І. Мітюшкін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 142 с.

Заде, Л.А. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений [Текст] / Л.А. Заде. – М. : Мир, 1976. –167 с.

Ротштейн, А.П. Интеллектуальные технологии идентификации : нечеткие множества, нейронные сети, генетические алгоритмы [Текст] / А.П. Ротштейн. – Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. – 320 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет