ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТУ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Ірина Белова

Анотація


У статті розглянуто питання визнання та класифікації об'єкту експертизи. Вміння систематизувати об'єкти дослідження за певними ознаками дозволить отримати якісне методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.

Ключові слова


експертиза; експерт-бухгалтер; судово-бухгалтерська експертиза; об'єкт експертизи; документи; облікові регістри; регістри обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бандурка А.М. Основы судебной бухгалтерии [Текст] : учебник / А.М. Бандурка – Харьков: Изд-во Национального университета внутренних дел, 2001. – 336 с.

Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 84 с.

Камлик М.І. Судова бухгалтерія [Текст] : підручник / М.І. Камлик – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атака, 2001. – 376 с.

Рудницький В.С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект) [Текст] : навчальний посібник / В .С . Рудницький , Р.Ф. Бруханський , П.Я. Хомин – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

Судебно-бухгалтерская экспертиза : Справочник / Н.К. Болдова, А.А. Голубева, В.И. Гуреев и др. – М.: Экономика, 1993. – 139 с.

Толкаченко А.А. Правовая (судебная) бухгалтерия [Текст] : курс лекций / Под ред. Н.А. Пєтухова / А.А.Толкаченко, К.В. Харабет – М.: ИКФ Омега– Л, 2002. – 216 с.

Цивільний процесуальний кодекс України // Законодавство України. Пошукова система. – Київ: Інфодиск, 2005


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет