ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Христина Яремик

Анотація


В статті розглянуто основні проблеми оцінки фінансового стану підприємства. Запропоновано напрями вдосконалення оцінки фінансового стану згідно форм фінансової звітності, передбачених Н(С)Б0 1.

Ключові слова


фінансовий стан; коефіцієнти; оцінка; ліквідність; нормативні значення; групування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Котляр, М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / Л.М. Котляр // Фінанси України. – 2005. –№ 1. – С. 113-117.

Ахновська, І.О. Методичний підхід до оцінки фінансового стану суб’єктів малого підприємництва [Текст] / І.О. Ахновська, А.Л.Тофан // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, – 2012. –№ 65. – С. 291-300.

Михайлюк, О. Як читати і аналізувати фінансову звітність Проект "Корпоративний розвиток в Україні" [Текст] / О. Михайлюк. – К.: Міжнародна Фінансова Корпорація, 2004. – 106 с. –– Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search

Носова, Є. Система показників оцінки фінансового стану підприємств [Текст] / Є . Носова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка – 2012. –№ 138. – С. 53–55.

Про затвердження положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації Наказ Міністерства фінансів України від від 26.01.2001 № 49/121. Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 2/23 від 04.01.2013. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01 (дата звернення 1.12.14). — Назва з екрана.

Тринька, Л.Я. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник /Л.Я. Тринька, О.В. Іванчук (Липчанська). – К. : Алерта, 2014. – 768с.

Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник. – Полтава, 2014. – 358 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет