ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Вікторія Коваленко, Олена Разборська

Анотація


У статті розглянуто питання обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки діяльності бюджетних установ.

Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; бюджетна установа; облікова політика; звітність установи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України [Текст] : офіц.текст : за станом на 27 вересня 2014 р. / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI. — Доступно з мережі Інтернет:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1382533239434673 (дата звернення 06.10.14). — Назва з екрана.

Левицька, С. Окремі питання реформування бюджетного обліку стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі / С. Левицька // Бухгалтерський обліку і аудит. – 2008. – №6. – С. 34-38.

Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. Бюджетна система [Текст] : навч. посібник / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К. : Знання, 2010. – 223 с.

Швець, В. Є. Особливості формування облікової політики бюджетних установ [Текст] / В. Є. Швець, І. Р. Хміль. – Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2013. – Вип. 21.9. – С. 277–283.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет