АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Марта Зозуляк

Анотація


У статті розглянуто сутність та необхідність антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Досліджено чинники формування якісно нових управлінських рішень у процесі діяльності підприємства за умов кризового середовища. Визначено зміст та роль комплексного аналітичного забезпечення для ефективного здійснення антикризового управління підприємством.

Ключові слова


кризове явище; антикризове управління; антикризові заходи; техніко - економічний аналіз; методологія аналізу; ефективність управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / Игорь Ансофф, [ пер. с англ. Е.Л. Леонтьева, Е.Н. Строганов, Е.В. Вышинская, М.В. Никольский, В.Н. Смирнов]. – М.: Экономика, 1989. -519с.

Антикризисное управление: [учебн.] / под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432с.

Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посібник / Шершньова З.Є., Багацький В.М., Гетманцева Н.Д. ; за ред. З.Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680с.

Дмитренко, А.І. Оцінка санаційної спроможності кризового підприємства // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка підприємства : теорія і практика. – ч.1. – К.: КНЕУ, 2008. – 379с. – С. 192-198.

Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є.В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с.

Іванюта, С.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288с.

Лігоненко, Л.О., Тарасюк М.В., Хіленко О.О. Антикризове управління підприємством [Текст] : [навч. посіб.]. – К.: КНТЕУ, 2005. – 377с.

Літвін, Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Н.М. Літвін. – К., 2004. – 14с.

Скібіцький, О.М. Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет