ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Алла Долюк

Анотація


У статті розглянуто організацію бухгалтерського обліку її завдання, елементи, та етапи, зокрема в контексті матеріального стимулювання продуктивності праці.

Ключові слова


організація бухгалтерського обліку; витрати на оплату праці; матеріальне стимулювання; податковий облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Організація бухгалтерського обліку [Текст ] : навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М. М. Шигун, С.М. Шулеопова. — [2-ге вид., доп. і перероб .]. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 576 с.

Пушкар, М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : монографія. – Т. : Екон. думка, 1999. – 422 с.

Івахненков, С.В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки [Текст] : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.06.04 / Івахненков Сергій Володимирович. – Житомир, 1998. – 225 с. – С. 27

Чебанова, Н. Організація бухгалтерського обліку [Текст] / Н.Чебанова, Т.Чупир, В.Чупир. – Х. : Фактор, 2008. – 480 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет