ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

Маргарита Гордійчук

Анотація


Стаття описує концепцію нематеріальних активів як економічної категорії та їх обліку розкриття функцій, оцінки та визнання нематеріальних активів в системі бухгалтерського обліку як фактору збільшення прибутку підприємства.

Ключові слова


нематеріальні активи; класифікація; оцінка; визнання; організація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 01.10.2014 / Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1391419053853552 (дата звернення 02.11.14). — Назва з екрана.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Текст] : офіц. текст : за станом на 09.08.2013 / Мінфін України; Наказ, Положення від 18.10.1999 № 242. — К. : МФУ, 2014. — Доступно з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.

Давидова, К. Нематеріальні активи в обліку [Текст] / К.Давидова // Баланс. – 2008. – № 91. – С. 25–28.

Грачова, Р. Ідентифікація нематеріальних активів і гудвілу [Текст] / Р.Грачева // Дебет-Кредит. – 2009. – № 40. – С. 31–37.

Тетянич, Л. Нематеріальні активи: відображення в бухгалтерському обліку [Текст] / Л.Тетянич // Головбух. – 2009. – № 26. – С. 33–35.

Офіційний веб-портал портал державної служби інтелектуальної власності України. — Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/industrial_ownness.html (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет