ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Галина Брик

Анотація


У статті розглянуто проблемні питання обліково-аналітичного забезпечення управління суб'єкта господарювання. Висвітлено основні засади формування облікової політики в частині витрат підприємства.

Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; децентралізація обліку; обліково-інформаційне середовище; облікова політика; управління витратами

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гаврильченко, О. Формування облікової політики підприємства щодо обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції [Текст] / О. Гаврильченко // Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. – 2008. – Вип. 71. – С. 54 – 61.

Голячук, Н. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством [Текст] / Н.Голячук // Економічний аналіз. – 2010. –С. 408-410.

Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід [Текст] : монографія / за заг. ред. проф. Білопольського М.Г., Сизоненко О. А. : Макіївський економ.-гуманіт.ін-т. – Донецк, 2014. – 352 с.

Партин, Г. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій [Текст] : монографія / Г. Партин. – К. : УБС НБУ, 2008. – 219 с.

Подолянчук, О. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства [Текст] / О. Подолянчук // Економіка АПК. – 2010. – №3. – С.54–57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет