ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Олена Боярова, Сергій Пусь

Анотація


У статті досліджено актуальні питання щодо формування фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва. Висвітлено критерії для формування спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма №1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма №2-мс).

Ключові слова


суб'єкти малого підприємництва; фінансова звітність; спрощений облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [Текст] : офіц. текст : за станом на 19.08.2014 / Мінфін України ; Наказ, Положення від Мінфін України; Наказ, Положення, Форма від 25.02.2000 № 39. — К. : МФУ, 2014. — Доступно з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00/print1404747559501061 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.

Господарський кодекс України [Текст] : офіц.текст : за станом на 24.07.2014 р. / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. — Доступно з мережі Інтернет :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення 11.12.14). — Назва з екрана.

Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 01.10.2014 / Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1391419053853552 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет