ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ З ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Анастасія Шмат

Анотація


В статті розглянуто основні аспекти відображення в обліку нового загальнодержавного податку з доходів фізичних осіб - військового збору.

Ключові слова


заробітна плата; військовий збір; податок з доходів фізичних осіб; податкові агенти; нерезиденти; особи резиденти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» від 31.07.2014 р № 1621-VII [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 31.07.2014 року] / Верховна Рада України; Закон від 31.07.2014 № 1621-VII. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-18 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 01.10.2014 / Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755- VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1391419053853552 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Клиженко, Я. «Бути чи не бути» військовому збору, ПДФО та ЄСВ: не Базою єдиною [Текст] / Я.Клиженко // Податки і бухгалтерський облік. – 2014. – № 82. – С. 13–16.

Ушакова, Л. Военный сбор : самое важное [Текст] / Л.Ушакова // Налоги и бухгалтерский учет. – 2014. – № 64. – С. 17–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет