АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Надія Передерієнко

Анотація


В статті розглянуті питання щодо відображення підприємствами витрат з податку на прибуток у фінансовій проміжній(квартальній) звітності з урахуванням положень П(с)БО 17 «Податок на прибуток» та новацій Податкового кодексу України (надалі - ПКУ).

Ключові слова


відстрочене податкове зобов'язання; тимчасова податкова різниця; податок на прибуток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 01.10.2014 / Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1391419053853552 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : [закон України : офіц.текст : за станом на 15.10.2014 року] / Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 № 996-XIV/ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — N 40. — С.365. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності [Текст] : офіц. текст : за станом на від 28.03.2013 №433 / Мінфін України ; Наказ, Методрекомендації від 28.03.2013 №433. — К. : МФУ, 2014. — Доступно з мережі Інтернет : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536 (дата звернення 11.12.14). — Назва з екрана.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» [Текст] : офіц. текст : за станом на 09.08.2013 / Мінфін України ; Наказ, Положення від 28.12.2000 № 353. — К. : МФУ, 2014. — Доступно з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11«Зобов’ язання [Текст] : офіц. текст : за станом на 18.03.2014 / Мінфін України ; Наказ, Положення від від 31.01.2000 № 20. — К. : МФУ, 2014. — Доступно з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.

Щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток [ Текст] : офіц. текст : за станом на 24.01.2013 р. /Лист Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 31-08410-06- 5/2297. — Доступно з мережі Інтернет : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art _id=362830&cat_id=293538 (дата звернення 10.12.14). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет