ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Вікторія Мошура

Анотація


Розглянуто історичні аспекти виникнення й теорії розвитку грошей їх сутність та економічне значення, що формують розмаїття облікових категорій стосовно цього виду монетарних активів.

Ключові слова


грошові кошти; еволюція; етапи; готівка; економічна природа; сутність та теорії походження грошей

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пиріг, С.О. Платіжні системи [Текст] : навчальний посібник / С. О. Пиріг. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Рибакіна, А.В. Сутність, функції та облік грошових коштів [Електронний ресурс] / А. В. Рибакіна. – Режим доступу : http://kkeu.at.ua/HAYCHKI/Grosh_koshtu____.pdf.

Скоробогатова, В.В . Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів: проблеми теорії та методології [Текст] : монографія / В. В. Скоробогатова. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 520 с.

Степова, Т. Г. Облік грошових коштів [Текст] : навч. посібник / Т.Г.Степова, Г.О.Татарінова, Р.І.Гріщук. – Одеса : ОНЕУ, Ротапринт, 2013. – 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет