ОРГАНІЗАЦІЯ – ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тетяна Дідоренко

Анотація


У статті розглянуто основну термінологію що застосовується у бухгалтерському обліку. Дані визначення методиці та методології бухгалтерського обліку. Розкрито суть поняття теорії бухгалтерського обліку.

Ключові слова


теорія бухгалтерського обліку; методика; методологія;предмет; метод; організація бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Большой бухгалтерский словарь / авт.-сост. М. Ю. Агафонова; под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Ин-т новой экономики, 1999. – 574 с.

Основы философии науки [Текст] : учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский и др. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 603 с.

Філософія [Текст] : посібник для вузів / Причепій Є. М. [та ін.]. – К. : Академiя, 2001. – 575 с. – (Серія «Альма-матер»).

Философский словарь [Текст] / под ред. М. М. Розенталя. – [Изд. 3-е.]. – М. : Изд-во полит. лит., 1972. – 678 с.

Философский энциклопедический словар [Текст]. – М. : ИНФРА – М, 2004. – 576 с.

Философский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М.: Сов. Энцикл., 1983. – 840 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет