ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Голячук, Вікторія Рихлюк

Анотація


У статті розглянуто питання поняття електронного документообігу, види електронних документів, особливості зберігання електронних документів та переваги їх використання.

Ключові слова


електронні документи; електронний документообіг; інформаційна система; інформаційні технології; підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Писаренко, В. Переваги електронного документообігу в діяльності органів державної влади та проблеми впровадження / В Писаренко.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/1/06.pdf. – Заголовок з екрана (дата звернення 9.04.2014 р.).

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15. – Заголовок з екрана (дата звернення 9.04.2014 р.).

Безверхий, К.В. Електронний документообіг на підприємстві як запорука успіху ведення бізнесу [Текст] / К.В. Безверхий // Нові інформаційні технології в освіті. Технології «1» у підготовці ефективних та необхідних для національної економіки кадрів: матеріали Шостої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. к. ф.-м. н.. доц.. В.П. Шевченка. – К.: Кафедра, 2013. – С.17-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет