КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ

Анастасія Берг

Анотація


Висвітлено питання вимог до формування облікової політики в управлінні виробничими процесами. Проаналізовано наукові підходи вчених стосовно визначення її об'єктів та суб'єктів.

Ключові слова


облікова політика; виробничі процеси; об'єкти; суб'єкти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Довбуш, А. Економічна сутність облікової політики [Текст] / А.Довбуш //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації». – Тернопіль – Чортків. – 2012. – С. 239 – 241.

Кірейцев, Г.Г. Методологічні засади формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / Г. Г. Кірейцев // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 2. – С. 103–108.

Мельничук, Б.В. Облікове забезпечення управління витратами в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. На здобуття наук. ступеню к.е.н., спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Б.В. Мельничук. – К, 2008. – 20 с.

Облікова політика [Текст] : навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. — К.: Знання, 2010. — 479 с.

Пушкар, М.С. Теорія і практика формування облікової політики [текст]: монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. –Тернопіль : Карт-бланш, 2010. – 260с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет