ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ

Олександра Смірнова, Марина Стадник

Анотація


Статтю присвячено дослідженню виникнення фінансової звітності в історичній ретроспективі. Розкрито етапи становлення Міжнародних стандартів фінансової звітності та встановлено зв'язок з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Ключові слова


фінансова звітність; бухгалтерський облік; Міжнародні стандарти фінансової звітності; Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чалая, Г. О. Проблема походження звітності / Г. О. Чалая // Наука і правоохорона. – 2013. – № 3 (21). – С. 223-229.

Мінаєва, О. М. Правове регулювання податкового обліку [Текст] : дис. Канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Мінаєва. – Харків, 2007. – 201 с.

Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [Текст] : навч. посіб. / І. В. Жолнер. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні [Текст] : монографія / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К.: Алерта, 2013. – 366 с.

Прес-реліз. Світовий банк допомагає поліпшити фінансову звітність в Східній Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2013/10/01/world-bank-helps-improve-financial-reporting-in-eastern-europe


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет