ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ольга Сарапіна, Яна Кутишенко

Анотація


У статті розглянуті підходи щодо сутності прибутку досліджено і проаналізовано класифікаційні ознаки фінансових результатів.

Ключові слова


фінансові результати; прибуток; збиток; сукупний дохід; класифікація; аналітичний облік; план рахунків

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.



Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет