ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ

Андрій Сава, Микола Палюх

Анотація


В статті розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку на прикладі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, які ведуть облік специфічних об'єктів та господарських операцій, та запропоновано загальні підходи до її реалізації на практиці.

Ключові слова


сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; виробничо-фінансова діяльність; бухгалтерський облік; стандарти обліку; організація; об'єкти обліку; план рахунків

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 1999-2011.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 «Про затвердження П(С)БО 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 «Про затвердження П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 «Про затвердження П(С)БО 9 «Запаси» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 «Про затвердження П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 «Про затвердження П(С)БО 11 «Зобов’язання» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 «Про затвердження П(С)БО 14 «Оренда» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.

Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 «Про затвердження П(С)БО 15 «Дохід» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р № 318 «Про затвердження П(С)БО 16 «Витрати» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет