ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Василь Романець, Наталія Дуганець

Анотація


У статті розглянуто значимість та важливість виробничих запасів для нормального функціонування підприємства. Запропоновано шляхи вдосконалення організації обліку запасів на підприємстві.

Ключові слова


виробничі запаси; організація обліку запасів; первинні документи; облікові регістри

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Малюга, Н. М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку : Теорія, практика, перспективи [Текст] / Н. М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 384 с.

Сопко, В. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник. для студ. спец. «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / В. В. Сопко та ін. – Тернопіль: Астон, 2009. – 496с.

Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець. – [8-те вид., перероб. і доп.]. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912с.

Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – [2-ге вид.,перероб. і доп.].– К.: Знання, 2006. – 525 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет